Veřejné zakázky, výběrová řízení

VÚRV v.v.i. realizuje dodávky a služby podle § 19 odst. 3 zákona č  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle svých aktuálních potřeb (jedná se o jednotlivé veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou od 40 000 Kč do 300 000 Kč bez DPH). K tomu, aby tyto nákupy byly co nejvýhodnější, realizuje VÚRV v.v.i. průzkumy trhu zveřejňované v této rubrice.